Uskottavuus kriisissä

Ensi sunnuntain tekstissä (Matt. 23: 1-12) Jeesus ottaa kantaa oman aikansa opettajien uskottavuuteen. Hän kehottaa ottamaan todesta heidän puheensa mutta jättämään noudattamatta heidän esimerkkiään tekojen osalta. Ilmeisesti lainopettajat julistivat lakia ja profeettoja oikein, vaikka eivät kyenneet itse elämään opetuksensa mukaisesti.

Uskottavuus kriisissä

Elämme keskellä tiedon tulvaa. Joka puolelta vyöryy eteemme uutisia ja muuta informaatiota. Ongelmana on, miten erotamme toisistaan oikean ja väärän tiedon. Faktantarkistajat tekevät uupumatta työtään, että ainakin pahimmat valeuutiset paljastuisivat.

Viestinnät tutkijat ovat todenneet, että jos keskustelukumppanin sanat ja sanaton oheisviestintä, eli ilmeet, äänensävy ja muu kehonkieli ovat ristiriidassa sanojen kanssa, vastaanottaja uskoo enemmän kehonkieltä kuin sanoja.

Sosiaalisessa mediassa ei ole aina mahdollista tarkistaa oheisviestintää, joten viestin lähettäjän uskottavuus jää arvailujen varaan.

Ensi sunnuntain tekstissä (Matt. 23: 1-12) Jeesus ottaa kantaa oman aikansa opettajien uskottavuuteen. Hän kehottaa ottamaan todesta heidän puheensa mutta jättämään noudattamatta heidän esimerkkiään tekojen osalta. Ilmeisesti lainopettajat julistivat lakia ja profeettoja oikein, vaikka eivät kyenneet itse elämään opetuksensa mukaisesti.

Kirjanoppineet ja fariseukset halusivat antaa itsestään myönteisen kuvan ulkoisten merkkien avulla. Pukeutumisellaan se tahtoivat viestittää olevansa tavallisen kansan yläpuolella. Jeesus näki heidän sydämensä asenteen ja tuomitsi ylpeyden ja omahyväisyyden.

Suomalaiseen kansanluonteeseen on perinteisesti kuulunut tietty vaatimattomuus. Omilla saavutuksilla kerskumista pidetään sopimattomana, vaikka joskus siihen olisi aihettakin. Turha vaatimattomuus voi joskus olla tapa kerätä ihmisten huomiota ja kiitosta. Nöyristely on eri asia kuin todellinen nöyryys.

Jeesus asettaa ihmisarvon mittariksi sen, suostummeko palvelemaan lähimmäisiämme. Suurin on se, joka palvelee. Hän itse antoi esimerkin auttamalla sairaita ja kärsiviä ja pesemällä oppilaittensa jalat ennen viimeistä ateriaansa. Suurinta rakkautta hän osoitti kärsimällä ristinkuoleman ja sovittamalla meidän syntimme.

Kirkkoon ja kristittyihin kohdistuu nykypäivänä monenlaisia odotuksia, jotka ovat keskenään ristiriitaisia. Kirkon sanotaan menettävän uskottavuutensa, koska sen opetus ei ole sopusoinnussa ihmisten elämäntapojen kanssa. Jumalan käskyjä pitäisi lieventää. Jeesus kuitenkin kehottaa pitämään kiinni Raamatun opetuksesta ja myös elämään opetuksen mukaisesti.

Paavo Ahonen

Kirjoittaja on kirkkovaltuuston jäsen