Jeesuksen siunaavien käsien alta

Helatorstaina, ennen taivaaseenastumistaan Jeesus antoi oppilailleen tehtävän: Kaikille kansoille on saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamusta.

Helatorstaina, ennen taivaaseenastumistaan Jeesus antoi oppilailleen tehtävän: Kaikille kansoille on saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamusta. Evankelista Matteus kertoo sen vielä tutummin sanoin: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Avuksi tehtävän toteuttamiseen Jeesus lupasi lähettää voiman korkeudesta. Se tapahtui helluntaina, kun Pyhä Henki vuodatettiin taivaasta. Myös tämän päivän kirkkokansa saa osakseen voiman korkeudesta.Kirkko on elävä Kristuksen ruumis, maailman valo ja suola. Jeesuksen antamaa tehtävää ei ole vielä suoritettu loppuun. Siksi kirkon ja seurakunnan tulevaisuus on sidottu lähetykseen.

Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista, lähelle Betaniaa, ja siellä hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. Siunatessaan hän erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen.Viimeisenä tekonaan ennen taivaaseen ottamistaan Jeesus kohotti kätensä ja siunasi seuraajansa. Tällä kertaa opetuslasten reaktiona ei enää ollutkaan pelko ja hämmästys niin kuin aiempien ilmestymisten ja katoamiskokemusten kohdalla. Jeesuksen taivaaseenastuminen ei saanut aikaan eron kyyneleitä, vaan ilon ilmauksia. Opetuslapset nimittäin tajusivat ylösnousemuksen myötä, että Jeesus oli katoamaton. He ymmärsivät, että Jeesus säilyisi joka tapauksessa ikuisesti heidän ystävänään ja keskellään lupauksensa mukaan: ”Ja, katso minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti”.

Jeesuksen siunaukseen kohotetuissa käsissä he näkivät naulan jäljet, täydellisen sovituksen ja lunastuksen merkit. Heidät valtasi riemu. Jeesuksen antama siunaus kuuluu myös sinulle ja minulle tänään. Tänäänkin jumalanpalveluksesta lähdetään arkeen siunauksen kantamana. Se rohkaisee kirkkoa, seurakuntaa ja jokaista meitä katsomaan tulevaisuuteen luottavin mielin. Tänäänkin lähdemme liikkeelle siunaavien käsien alta.

JSS, Jeesus Sinua Siunatkoon! Anu Pelkonen, Juvan seurakunnan nuorisotyönohjaaja

  • 29.05.2019