Hallinto

Kirkkovaltuusto ja -neuvosto

Kirkkovaltuusto on yksittäisen seurakunnan ylin päättävä elin. Vaaleilla valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko. Ehdokkaina vaaleissa voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet.

Kirkkovaltuusto päättää:

  • Seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista,
  • Perittävästä kirkollisverosta,
  • Rakennushankkeista,
  • Virkojen perustamisesta.

Valtuusto valitsee myös jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon. Kirkkovaltuustoon valitaan Juvan seurakunnassa 19 valtuutettua. Ohje- ja johtosäännöllä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille. Tällaisia jaostoja voivat tarpeen mukaan olla esimerkiksi nuorisotyön johtokunta tai musiikkitoimikunta. Juvalla työmuotokohtaisia johtokuntia ei ole, mutta työmuodoilla on omat tukiryhmät. Tukiryhmät ovat mukana työmuotojen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Varapuheenjohtajan lisäksi kirkkoneuvostoon valitaan 5 jäsentä.

Seuraavat seurakuntavaalit pidetään marraskuussa 2018