Kanssasi surussa

HENKILÖKOHTAISTA KESKUSTELUTUKEA

Tarvittaessa voit tiedustella henkilökohtaista keskustelutukea

surun jakamiseen: kappalainen Saku Lemmetyinen 044 0340 983 tai diakoni Maarit-Hannele Sutinen 044 0340 990.

Tukimahdollisuuksia surun keskelle voi löytyä myös esim. seuraavien nettisivujen kautta:

www.yhtakkiayksin.fi (leskeksi jääneiden tueksi)
www.sylva.fi (syöpäsairaiden lasten ja nuorten valtakunnallinen yhdistys)
www.kapy.fi  (KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry)
www.surunauha.net (Itsemurhan tehneiden läheiset ry)
www.elakeliitto.fi
www.nuoretlesket.fi tai www.nuoretlesket.fi/yhdistys

Sururyhmä

Juvan seurakunnassa käynnistyy kaksi sururyhmää vuoden aikana. Kevään ryhmä aloittaa toimintansa maaliskuussa ja syksyn ryhmä syyskuussa. Kevään ryhmään ilmoittautuminen päättyy joulukuun lopussa ja syksyn ryhmään ilmoittautuminen toukokuun lopussa. Mikäli haluat ilmoittautua ryhmään tai saada lisätietoja ryhmän aikatauluista ja toiminnasta ole yhteydessä diakoniapappiin tai diakoniin.

SURURYHMÄ 2018

Seuraava sururyhmä aloittaa syyskuussa 2018.

Sururyhmään voit ilmoittautua kirkkoherranvirastossa tai ottamalla yhteyttä suoraan diakoniin tai diakoniapappiin. Ilmoittautuminen syksyn 2018 sururyhmään on mahdollista toukokuun loppuun saakka, toukokuun jälkeen ilmoittautunut siirtyy lähtökohtaisesti kevään 2019 ryhmään. Ryhmiä on vuoden aikana kaksi ja ryhmien tarkemmat alkamisajat ja kokoontumiskerrat ilmoitetaan noin puolitoista kuukautta ennen ensimmäistä yhteistä kokoontumista ryhmään ilmoittautuneille.

Sururyhmä on tarkoitettu erityisesti läheisensä menettäneille. Ryhmän toiminta perustuu keskusteluille, yhdessä olemiselle ja luottamukselle. Ryhmän vetäjänä toimii diakoniapappi Saku Lemmetyinen.

Ryhmä kokoontuu kevään / syksyn aikana kuusi kertaa ja on suljettu ryhmä (ilmoittautumisen jälkeen ryhmään ei oteta uusia jäseniä.) Ryhmän enimmäiskoko on kuusi.

Ilmoittautumisten yhteystiedot:

Kirkkoherranvirasto 015-340 980
Diakoni Maarit-Hannele Sutinen 044 0340 990
Diakoniapappi Saku Lemmetyinen 044 0340 983